United Nations Global Compact; verantwoord ondernemen

U

United Nations Global Compact is een wereldwijd initiatief dat staat voor maatschappelijk verantwoord ondernemen. Ze streven een aantal doelstellingen na ter verbetering van de maatschappij.

De Tien Principes van het Global Compact
Het Global Compact heeft tien richtlijnen opgesteld die het maatschappelijk verantwoord ondernemen bevorderen. Deze richtlijnen zijn onderverdeeld in vier onderwerpen.

Mensenrechten
De eerste twee richtlijnen komen van de Universele Verklaring van de Rechten van de Mens:
1. Bedrijven dienen binnen de grenzen van hun invloedssfeer de internationaal uitgevaardigde mensenrechten te eerbiedigen;
2. Bedrijven dienen zich er steeds van te vergewissen dat zij niet medeplichtig worden aan het schenden van de mensenrechten;

Arbeidsrechten
De volgende vier richtlijnen komen van de Verklaring van de International Labour Organisation en gaat over fundamentele arbeidsrechten:
3. Bedrijven dienen de vrijheid van vakvereniging en de effectieve erkenning van het recht op collectieve onderhandelingen te handhaven;
4. De uitbanning van iedere vorm van verplichte en gedwongen arbeid
5. De effectieve afschaffing van kinderarbeid;
6. De bestrijding van discriminatie in arbeid en beroep;

Milieu
De volgende drie richtlijnen komen van de Verklaring van Rio aangaande Milieu en Ontwikkeling:
7. Bedrijven dienen voorzorg te betrachten bij hun benadering van milieu-uitdagingen;
8. Initiatieven te ondernemen om een groter milieubesef te bevorderen;
9. De ontwikkeling en de verspreiding van milieuvriendelijke technologieën te stimuleren;

Anti-corruptie
De laatste richtlijn is afgeleid van de Anti-Corruptie Conventie van de Verenigde Naties:
10. Bedrijven moeten elke vorm van corruptie tegengaan, inclusief afpersing en omkoping.

United Nations Global Compact’s doel is om deze tien beginselen te integreren in het bedrijfsleven. Daarnaast proberen zij acties te bevorderen die de VN-doelstellingen ondersteunen.

Vele corporaties hebben zich al aan United Nations Global Compact aangesloten, waaronder het bedrijf Berendsen. Berendsen biedt diensten aan op gebied van Bedrijfskleding en Veiligheidskleding, Industrieel absorptiemateriaal, Cleanroomkleding, Schoonloopmatten en Hygiëneproducten.

Kijk voor meer informatie op: https://www.unglobalcompact.org/